Intuitivt samtal/Healing/Soulful transformation work                              

Intuitiva samtal utgår ifrån dina behov att skapa förändring i ditt liv, komma till klarhet, släppa det som begränsar dig på olika sätt. Du kanske bär på en längtan att leva livet mer från själen och din sanning än utifrån mönster som du känner idag inte är du längre. Du får hjälp att identifiera och lösa upp blockeringar som hindrar dig att ta nästa steg.

Det sker på olika sätt, vi känner in och lyssnar vad kropp och själ berättar just nu. Genom att energibalansera sinne kropp och själ återställer vi den ursprungliga energiströmmen, den som ger dig en naturlig glädje och inspiration att skapa ditt unika och fantastiska liv. Det gör att vi kan placera våra livshändelser i rätt sammanhang.

Vi utgår från din dagsaktuella livssituation eller om det är något specifikt du vill att vi tillsammans jobbar med. När vi samtalar så använder jag min förmåga att se och läsa av energier och livshändelser som du kanske inte själv är medveten om påverkar ditt liv idag.

Ibland kanske du behöver vägledning i livet och då använder jag min mediala förmåga att via min guide ta in energier som vill framföra budskap till dig och vägleda dig. Jag har inte hela sessioner med enbart sittningar för attt ge reading utan använder det för att hjälpa dig att få klarhet i olika vägval. Ibland finns när det finns behov kan jag se tidigare liv, om urprunget till dina problem/besvär behöver lösas upp på en djupare nivå.

Hur ofta behöver du komma till mig? Det är så olika vilket behov du har. En del kommer en gång och får den vägledning som du behöver just nu för att komma vidare på din väg. Ibland när vi befinner oss i ett vägskäl i livet eller andra händelser som gör attt du behöver stöd regelbundet så är dessa möten själ till själ och hjärta till hjärta det som ger dig nya insikter, styrka att vara precis där du är och kraft att möta förändringar i ditt liv.

Jag väver in många olika tekniker i mina sessioner. Det jag alltid använder är det intuitiva samtalet. Du berättar om ditt liv och vad som är orsaken att du söker mig. Vi samtalar om livet.

Beroende på behovet så använder jag mig av några av dessa tekniker                        

  • Min mediala förmåga att se livshändelser framåt eller bakåt i livet. Om du står i vägskäl i livet så kan jag hjälpa dig att se vägen framåt eller vilka val som är de bästa för dig.
  • Healing. Då får du bäddas ner på behandlingsbänken och jag fyller på energi och balanserar med den universiella energin. Jag har en unik förmåga att läsa av blockeringar i kroppen och öppna flödet av energi.
  • Soulful transformation är en fantastisk metod att med samtalet på terapeutiskt grund att kunna arbeta på djupet för att förändra dina mönster och blockeringar som du fått med dig tidigare i livet och som påverkar dig idag i ditt liv. Hjälpa dig att se att allt kanske inte kommer från dig som du alltid trott utan hur andra människor/familjemönster har påverkat dig och det nu är dags att släppa för det är inte din fortsatta väg framåt. Med kombination av traditionell psykologi och den nya tidens snabba förändringstekniker hjälper jag dig att bli av med de blockeringar som omedvetet håller ditt liv tillbaka.
  • Vissa behöver beröring och då använder jag mig av helande massage på ryggen. Fokus här ligger på energimassage och lösa upp blockeringar som sitter i musklerna och frigöra energi.
  • Vissa kunder önskar akupunktur som energibalansering. Det används endast på kundens önskemål

Ibland under sessioner när vi är i andliga samtal så kan vi få besök av dina nära och kära från andra sidan. Det är så olika beroende på inriktning på samtalet så inget jag profilerar mig med att jag enbart arbetar med som medium.

En session är 75 minuter och kostar 1 200 kr

Du bokar enklast via onlinebokningen som finns på första sidan på hemsidan eller via 070 - 716 17 22