Intuitivt själsligt samtal / Healing / Instant Change Therapy/Läkning av medberoende från narcissit                          

 

 

Intuitivt själsligt samtal utgår ifrån dina behov att skapa förändring i ditt liv, komma till klarhet, släppa det som begränsar dig på olika sätt. Du kanske bär på en längtan att leva livet mer från själen och din sanning än utifrån mönster som du känner idag inte är du längre. Du får hjälp att identifiera och lösa upp blockeringar som hindrar dig att ta nästa steg.

Det sker på olika sätt, vi känner in och lyssnar vad kropp och själ berättar just nu. Genom att energibalansera sinne kropp och själ återställer vi den ursprungliga energiströmmen, den som ger dig en naturlig glädje och inspiration att skapa ditt unika och fantastiska liv. Det gör att vi kan placera våra livshändelser i rätt sammanhang.

Vi utgår från din dagsaktuella livssituation eller om det är något specifikt du vill att vi tillsammans jobbar med. När vi samtalar så använder jag min förmåga att se och läsa av energier och livshändelser som du kanske inte själv är medveten om påverkar ditt liv idag.

Ibland kanske du behöver vägledning i livet och då använder jag min mediala förmåga att via intuition ta in energier som vill framföra budskap till dig och vägleda dig. Jag har inte hela sessioner med enbart sittningar för attt ge reading utan använder det för att hjälpa dig att få klarhet i olika vägval. Ibland finns när det finns behov kan jag se tidigare liv, om urprunget till dina problem/besvär behöver lösas upp på en djupare nivå.

Hur ofta behöver du komma till mig? Det är så olika vilket behov du har. En del kommer en gång och får den vägledningoch hjälpen att lösa det som de behöver just nu för att komma vidare på din väg. Ibland när vi befinner oss i ett vägskäl i livet eller andra händelser som gör attt du behöver stöd regelbundet så är dessa möten själ till själ och hjärta till hjärta det som ger dig nya insikter, styrka att vara precis där du är och kraft att möta förändringar i ditt liv. Om du behöver djupgående förändring så brukar jag rekommendera minst tre sessioner inom några månader, därefter känner du om du behöver fortsatt regelbundet stöd eller om du kommer vid behov.

Jag väver in många olika tekniker i mina sessioner. Det jag alltid använder är det intuitiva själsliga samtalet. Du berättar om ditt liv och vad som är orsaken att du söker mig. Vi samtalar om livet.

Beroende på behovet så använder jag mig av några av dessa tekniker                        

  • Min mediala förmåga att se livshändelser framåt eller bakåt i livet. Om du står i vägskäl i livet så kan jag hjälpa dig att se vägen framåt eller vilka val som är de bästa för dig.
  • Healing. Då får du bäddas ner på behandlingsbänken och jag fyller på energi och balanserar med den universiella energin. Jag har en unik förmåga att läsa av blockeringar i kroppen och öppna flödet av energi.
  • Instant Change Therapy (ICT) Den unikt snabba, djupa och bestående förändringsmetoden
    Under livets resa tappar vi mer eller mindre kontakten med den vi i sanning är, vår inre kompass och vägvisare - vår själ.
    Oftast sker det tidigt, redan när vi föds in i en familj och på olika sätt försöker anpassa oss för att vi ska bli omhändertagna, sessa och få kärlek. Redan vid 7 års ålder har vi tappat stora delar av den vi egentligen är och skapat mängder av "sanningar" om hur världen och livet ser ut. Dessa sanningar lagras i vårt undermedvetna som sedan styr vårt liv på autopilot och som vi dessutom befäster genom de händelser och jupplevelser vi som vuxna möter genom livet. När vi senare kommer till en punkt där vi inte längre står ut med exempelvis relationsproblem, svårigheter, depressioner osv så försöker vi lösa det genom det logiska och kognitiva med den traditionella terapin & coachning, alternativa metoder eller genom attt "smita förbi" våra personiliga problem och gå till andligt sökande...Inget av detta är naturligtvis fel, men hjälper minimalt eftersom våra liv styrs till 95% av vårt undermedvetna. Så länge vi inte kommer åt det som omedvett styr oss så spelar det ingen roll hur mycket vi "förstår" eller "hur andliga vi är" - problemen kommer kvarstå.Med Instant Change Therapy går vi till ditt undermedvetana och med näst intill magiska snabba metoder & verktyg hjälper det dig att bli fri från i stort sett alla svårigheter du möter i livet vare sig det gäller relationsproblem, trauman, depressioner osv. Det är en av anledningarna till att många kallar ICT för " den nya tidens terapiform" - du får märkbara förändringar på en gång.
  • Expert på Läkning av medberoende och själsliga sår om du växt upp med eller levt med narcissist. Kropp och själ bär på trauman och behöver läkas på djupet för att man ska bli fri från medberoende. När man levt med en narcissit så påverkar det så djupt i själen och så många omedvetna processer som påverkar livets alla olika delar. Vi märker inte ens att vi agerar utifrån ett medberoende. 
  • Vissa behöver beröring och då använder jag mig av helande massage på ryggen. Fokus här ligger på energimassage och lösa upp blockeringar som sitter i musklerna och frigöra energi.
  • Vissa kunder önskar akupunktur som energibalansering. Det används endast på kundens önskemål

Ibland under sessioner när vi är i andliga samtal så kan vi få besök av dina nära och kära från andra sidan. Det är så olika beroende på inriktning på samtalet så inget jag profilerar mig med att jag enbart arbetar med som medium.

En session är 75 minuter och kostar 1 250 kr

Du bokar enklast via onlinebokningen som finns på första sidan på hemsidan eller via 070 - 716 17 22